webmail

Stichting Senia wint de Jan van Luxemburg Prijs 2017 – Jan van Luxemburg

Stichting Senia wint de Jan van Luxemburg Prijs 2017

Vanwege haar grote bijdrage aan de bevordering van het leesplezier heeft de Stichting Senia de Jan van Luxemburg Prijs 2017 gewonnen. Senia organiseerde in 2016 onder meer ruim duizend leesgroepen door het hele land, waaraan 6.700 mensen deelnamen, een groei met elf procent ten opzichte van 2015 

 

Met de prijs steunt het Jan van Luxemburg Programma dit particulier initiatief zonder winstoogmerk of subsidie. De prijs bestaat uit een zeefdruk, tweeduizend euro, plus een kleinschalige, in samenwerking met Senia te organiseren activiteit om het werk van de stichting te promoten. De voorzitter en secretaris van het Programma zullen in december tijdens die activiteit de prijs feestelijk overhandigen. Lees meer over Senia of meld je aan voor een leesgroep via de website Senia.nl.

De overige genomineerden waren het Laurens Janszoon Coster Project (tweede plaats), de Voorlees Express (derde plaats), Amsterdamse Beestenboel, Barts Boeken Club en North Sea Poetry.

 

Over de Jan van Luxemburg Prijs

Het Jan van Luxemburg Programma reikt jaarlijks een prijs uit aan een initiatief dat als doel heeft leesplezier bij jong en oud te bevorderen. Het Programma is geïnitieerd ter nagedachtenis aan Jan van Luxemburg (1936-2012), een literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam die als geen ander mensen kon stimuleren om te lezen.

De jury bestaat uit:

  • Mieke Bal, emeritus hoogleraar literatuurwetenschap
  • Madeleine Kasten (voorzitter), universitair docent literatuurwetenschap
  • Anneke van Luxemburg, oud-universitair docent vertaalwetenschap
  • Maarten Meester, docent filosofie
  • Maud Peereboom-Engelberts, oud-docent Engels
  • Thijs Pollmann, emeritus hoogleraar taalkunde
  • Sean Stevenson, beleidsmedewerker CAOP
  • Els Weijers (secretaris), oud–promovenda literatuurwetenschap/programmamanager