webmail

Prijs – Jan van Luxemburg

Prijs

Als groot liefhebber van literatuur begreep Jan van Luxemburg dat literatuur pas echt betekenis krijgt wanneer lezers met elkaar in gesprek gaan over wat ze gelezen hebben en over hoe de literatuur ze heeft geraakt. De leesclub die hij organiseerde was boeiend, en wie er aan deelnam zou de ervaring niet licht vergeten.

Het Jan van Luxemburg Programma wil de aandacht vestigen op mensen en organisaties die net als Jan van Luxemburg de liefde voor lezen weten te verspreiden. Zij verdienen het om even in de schijnwerpers te staan, zodat zij zich gewaardeerd weten en anderen kunnen inspireren. Jaarlijks wordt daarom de Jan van Luxemburg Prijs uitgereikt.
De competities worden aangekondigd  via diverse oude en nieuwe media. Individuen, groepen, organisaties en programma’s kunnen schriftelijk genomineerd worden, door anderen of door zichzelf. De projecten kunnen ook het lezen van literatuur in een andere taal dan het Nederlands bevorderen.
Onder individuen wordt bijvoorbeeld gedacht aan bijzondere boekverkopers of bibliothecarissen, of mensen die literaire evenementen organiseren.
Organisaties die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld leesclubs, voorleesinitiatieven of literaire evenementen.

 

Nomineren

Wilt u een organisatie of persoon nomineren? Nominaties kunnen jaarlijks uiterlijk tot 1 oktober worden ingezonden door een bericht te sturen aan de jury via info@janvanluxemburg.nl, waarin u omschrijft waarom volgens u een persoon of organisatie in aanmerking komt voor de prijs. De nominatie kan ook vergezeld gaan van een video- of audio-opname over de persoon, organisatie of project.

Als onderdeel van het Jan van Luxemburg Programma wordt  jaarlijks een  activiteit georganiseerd ter promotie van het winnende project. De nominaties worden bekend gemaakt op de website van zowel het Jan van Luxemburg Programma als op de website van Stichting Lezen.