webmail

Genomineerd: Voorlezen in de gevangenis – Jan van Luxemburg

Genomineerd: Voorlezen in de gevangenis

logo-jenv-dji_tcm41-3074

Tien jaar voorlezen in PI Alphen aan den Rijn

Veel vaders in detentie hebben het zwaar. Ze zien hun kind(eren) niet zo vaak en het is moeilijk om de band met hun gezin goed te houden. Om hier iets aan te doen, introduceerde de toenmalige gevangenispastor in 2005 een voorleesproject voor vaders in penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn. Sindsdien wordt iedere maand door gedetineerde mannen voor de camera een verhaal voorgelezen en per dvd naar hun kind(eren) thuis gestuurd. De kinderen vinden het prachtig om hun vader te zien op de tv. En ook de moeders ervaren het als een bijzonder contact met hun man of vriend.

In PI Alphen aan den Rijn werken gevangenispastor Jan Lange van de Dienst Geestelijke Verzorging en een groep vrijwilligers nauw samen om dit bijzondere contact tussen gedetineerden en hun kinderen te realiseren. Op tien zaterdagen per maand vinden de opnamesessies plaats. Circa 15 gedetineerden nemen plaats voor de videocamera om na een persoonlijk woord aan hun kind(eren) een verhaal uit een kinderboek voor te lezen. De opnames worden, na controle door de PI, naar de kinderen verzonden.

Tien keer achter elkaar kijken

Pastor Jan Lange: “Voor de vaders en de kinderen is het een unieke kans om hun band te verstevigen tijdens de detentieperiode waardoor zij, hoewel afwezig, toch iets kunnen betekenen voor hun kinderen. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde van gedetineerden die vaak kampen met schuldgevoelens en het gevoel hun gezin te kort te doen. Het voorleesproject kan bijdragen aan herstel van de verhoudingen binnen een heel gezin.” Voor kinderen is het project uiteraard minstens zo belangrijk. Zeker jonge kinderen tussen de één en vijf jaar willen graag iedere avond hun vader zien. Op het meegestuurde enqueteformulier zijn ontroerende reacties te lezen. Een meisje van drie jaar vroeg nadat ze de video van haar papa had gezien “Mag ik nu naar papa praten?” Sommige kinderen willen de dvd wel tien keer achter elkaar bekijken en krijgen er geen genoeg van.

Goed voorbeeld doet volgen

Vrijwiliger van het eerste uur Henri Komen is al tien jaar de aanjager van dit project in PI Alpen aan de Rijn. Samen met circa tien andere vrijwillgers en de pastor zorgt hij dat het enthousiasme voor het voorlezen onverminderd groot is. In 2013 hebben Jan Lange en Henri Komen tijdens een studiedag van bibliothecarissen het voorleesproject onder de aandacht gebracht. Hierdoor is het project ook in diverse andere penitentiaire inrichtingen gaan draaien, zoals in PI Amsterdam Over Amstel, PI Heerhugowaard, PI Zoetermeer, PI Nieuwersluis, PI Dordrecht, PI Zwolle, PI Zutphen en PI Nieuwegein. In 2009 was het project genomineerd voor de Ab Harrewijn Prijs. Deze prijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt aan personen of groepen die zich hebben ingezt voor ‘de onderkant van de samenleving’.

 

terug naar het overzicht