webmail

Genomineerd: Passionate Bulkboek – Jan van Luxemburg

Genomineerd: Passionate Bulkboek

passionate bulkboek

 

Passionate Bulkboek is een zelfstandige stichting met onbezoldigd bestuur en ANBI-status die zich inzet om zo veel mogelijk mensen in Nederland te laten lezen. Passionate Bulkboek is onder andere verantwoordelijk voor de Dag van de Literatuur en de Dag van het Literatuuronderwijs, de Inktaap, de Jonge Jury en Er Was Eens. Verder organiseert het educatieve projecten voor scholen (vmbo, havo, vwo en mbo) om het lezen te bevorderen, afgestemd op de lesmethoden en de belevingswereld van leerlingen, maar ook voor Pabo-studenten met Pabo leest en een aantal andere projecten. Om alle activiteiten te organiseren werken er zeven vaste krachten en een aantal stagiairs samen vanuit Rotterdam.

Website: Passionatebulkboek.nl

terug naar het overzicht