webmail

Genomineerd: De leestafel – Jan van Luxemburg

Genomineerd: De leestafel

leestafel logo

De leestafel 

Wat is de motivatie achter Leestafel.info?

Beheerder Dettie: ‘Onze site heet bewust Leestafel.info omdat we lezers zo veel mogelijk
willen informeren over boeken. Vooral bij onze non-fictierecensies leveren we veel extra informatie via linken naar (historische) personen, gebeurtenissen et cetera.

‘Leestafel.info probeert de liefde voor het boek en het lezen over te dragen en de drempel daartoe zo laag mogelijk te houden. We zijn er voor ouders van jonge kinderen, voor ouders van beginnende lezers en voor de jonge lezers zelf, voor volwassen lezers die ontspanning willen en voor hen die meer de poëtische werken of juist spanning zoeken. Ook voor lezers en recensenten die graag informatieve boeken lezen, is er ruimte.

‘Er zijn inmiddels meer dan 4.000 door de bezoekers zelf geschreven recensies te vinden. Leestafel.info heeft tevens een thrillersite en een poëziesite met een poëzieforum.Verder is er een online forum waarop gediscussieerd kan worden over boeken en andere literaire zaken.’

In welke specifieke behoefte wilt u vooral voorzien met Leestafel.info?

‘Bij de poëzie staan veel gedichten die we samen met schoolkinderen behandeld/besproken hebben. De kinderen die vragen hadden of hebben, werken dan met ons mee. We “puzzelen” samen over de stijl, inhoud en betekenis van het gedicht. We willen kinderen graag laten zien dat gedichten lezen plezierig kan zijn en verrassingen kan bieden. De kinderen laten overigens vaak later hun gehaalde cijfer weten.
‘De recensies worden bewust in gewone, heldere taal geschreven. Mocht er door de inhoud van het boek toch relatief onbekende woorden in een recensie voorkomen – zoals bij de non-fictieboeken wel gebeurt – dan geven we via bijvoorbeeld een link nadere informatie. Ook proberen we te laten zien dat literatuur en poëzie niet zwaar of moeilijk hoeven te zijn, maar dat ze veel leesplezier kunnen leveren.
‘Verder schenken we veel aandacht aan debuterende schrijvers. We volgen daarvoor de ANV  Debutantenprijs en proberen zo veel mogelijk de genomineerde boeken te lezen en te recenseren. We hebben een aantal jaren ook een debutantendag georganiseerd, maar vanwege gebrek aan middelen moesten we daarmee helaas stoppen.’

Hoe onderscheidt Leestafel.info zich van andere platforms waar bezoekers hun leeservaringen kunnen delen?
‘Bij ons is iedereen welkom. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen mogen meedoen aan een discussie of hun mening geven over een boek of boekgerelateerde zaken. De jongste recensent is dertien jaar oud! En ook schrijvers kunnen hun mening geven over een recensie of met ons in discussie gaan. Leestafel.info biedt verder een plek aan schrijvers en dichters die in de gerenommeerde kranten niet aan bod (kunnen) komen. Met name krijgen, zoals gemeld, de debuterende schrijvers veel aandacht.
‘Lezers kunnen voor al hun vragen terecht bij Leestafel.info, niet alleen over boeken maar ook over schrijvers of andere zaken die met lezen te maken hebben. Dit kan via mail of via het forum.
‘Als mensen samen een boek willen lezen en erover willen discussiëren, kan dat ook. Mensen kunnen ook zelf ideeën aandragen voor de site of het forum.

‘We voeren geen strakke recensie-schema’s, de recensent kan in zijn eigen taal en stijl schrijven. Mocht er iets niet duidelijk zijn of niet kloppen, dan passen we dat in onderling overleg aan in de woorden van de recensent. Eigenlijk kan veel, zolang het maar niet racistisch of pornografisch is.
‘Verder is Leestafel.info niet-commerciëel. We werken alleen met vrijwilligers en de oprichter betaalt zelf de host van de sites en de fora.’

Wat is het bereik en draagvlak?

‘Opgericht in 2004 trekt Leestafel.info nu 60.000 bezoekers per maand. Maar het echte aantal valt moeilijk te geven omdat de poëzie-site bijvoorbeeld veel door scholen gebruikt wordt om gedichten te bespreken. Ook bibliotheken en scholen gebruiken onze boekrecensies. Verder krijgen we veel mails van mensen met vragen over boeken, poëzie, schrijvers enzovoorts. Schrijvers zelf weten ons ook te vinden via de mail en lezen onze recensies, zoals blijkt uit het feit dat een schrijver zelfs een opmerking in een recensie over het karakter van zijn personages heeft gebruikt in zijn volgende boek.
‘Sinds 11 april 2014 is de website Leestafel.info inclusief het forum op verzoek van de Koninklijke Bibliotheek in haar archieven opgeslagen – met door de aankomende jaren heen regelmatig updates – als zijnde digitaal/cultureel erfgoed.’

Website: Leestafel.info

terug naar het overzicht