webmail

Donaties – Jan van Luxemburg

Donaties

De financiële middelen van het programma zijn ondergebracht bij het Amsterdams Universiteitsfonds. De inkomsten uit de hoofdsom worden gebruikt om de jaarlijkse prijs te financieren. Ook is er een bescheiden budget beschikbaar voor de promotie van winnende initiatieven. Daarbij hoopt het Jan van Luxemburg Programma verdere financiële middelen te verwerven die ten goede komen aan het startkapitaal voor het Jan van Luxemburg Programma. Het programma zal in bepaalde gevallen ook via de kaartverkoop voor de activiteiten van het Fonds gesteund worden.

Schenkingen voor het programma Het plezier van lezen kunnen overgemaakt worden naar het IBAN rekeningnummer NL24ABNA0453215653 van het Amsterdams Universiteitsfonds met de vermelding “Jan van Luxemburg Prijs”. Informatie over de fiscale voordelen van een schenking zijn te vinden op de website Alumni.uva.nl/en/auf. Persoonlijke informatie kan ook de heer Jochem Miggelbrink (J.J.M.Miggelbrink@uva.nl) geven.