webmail

Doelstellingen – Jan van Luxemburg

Doelstellingen

Het Jan van Luxemburg Programma is geïnitieerd ter nagedachtenis aan Jan van Luxemburg (1936-2012), een literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam die als geen ander mensen kon stimuleren om te lezen. Het Programma stelt zich ten doel om onder het motto Het plezier van lezen aandacht te genereren voor mensen en organisaties die, net als Jan van Luxemburg, anderen aanzetten tot lezen en tot liefde voor literatuur.

Om zijn doelen te verwezenlijken ontwikkelt het Jan van Luxemburg Programma de volgende initiatieven:
 

    • – jaarlijks de Jan van Luxemburg prijs uitreiken aan mensen en/of organisaties die anderen aanzetten tot lezen
    • – jaarlijks een promotie-activiteit organiseren rond het winnende project